Религијата да чини...

08.04.2024 11:38
Виц икона

Религијата да чини - би имало само една.

Верниците да чинат - не би имало ниедна!