Сликање по цркви и џамии е чист популизам

08.04.2024 11:42

Верата во Бога, верата во некоја сила, во добрина, во што и да верувате, ако верувате, е едно од најинтимните нешта за човекот.

Сликање по цркви и џамии, на овие од најниска до највисока функција, за мене не само што е чист популизам, туку е и навреда кон суштината на самата вера.

Парада и позерај.

Просто дегутантно!

Катарина Синадиновска, Фејсбук, 07.04.24.