„Процеси, терапевтски практики и грижа во и вон институциите за ментално здравје”

13.05.2024 08:33
„Процеси, терапевтски практики и грижа во и вон институциите за ментално здравје”

Присутните ќе имаат прилика да ја роследат проекцијата на документарниот филм „Беласица” (2023) на режисерката Марија Апчевска и трибина на тема менталното здравје во 21виот век на која ќе учествуваат:

Ѓорѓе Хаџи-Анѓелковски, психијатар кој промовира нови решенија за третман на менталните растројства и промотор на процесите за де-инстуционализација.

Анче Каевска - професор, гешталт терапевт и долгогодишен реализатор на гешталт работилници.

Јасмина Лукановска, специјален едукатор и рехабилитатор, Арт окупационен терапевт со долгогодишно искуство во работа со деца со попреченост.

Филмот „Беласица” го следи и го доловува богатото секојдневие на живеењето во заедница, за луѓето кои го поминале најголемиот дел од својот живот во институции.