Каде е почетокот и каде е крајот?

15.05.24 09:24
Каде е почетокот и каде е крајот?