2011 - Најдобра можна година

02.01.2012 13:00

Годинава нé измени на најдобриот можен начин - политичките настани првпат се заменети со државнички, или, пак, со социокултурни настани што се еднакво значајни за сите граѓани. Позитивниот пресврт настана со парламентарните избори, кога од поттикнуваниот страв од изборно насилство добивме фер и демократските избори.

Сашо Клековски, иден амбасадор во најава; „Нова Македонија“, 31.12.11.