Дали сте задоволни од начинот на кој јавните служби го чистат Скопје од снегот

08.02.2012 02:04
1. Да, одлично си ја вршат работата
34% (42 гласа)
2. Не, речиси да не мрдаат со прст
66% (83 гласа)
Вкупно гласови: 125