Сината птица

03.05.12 08:47

Песната на Чарлс Буковски „The Bluebird“ претставува една тивка и продуховена медитација за познатиот аспект на човечката состојба -  нашата принуденост да го скриеме и придушиме нашето најнежно и најранливо ЈАС.

Оваа прекрасна адаптација на песната е на Моника Умба, и совршено визуелно ја оживува магијата на познатиот американски поет и писател.

Your browser is not able to display this multimedia content.

Ова е мој препев на

Ова е мој препев на песната

СИНА ПТИЦА

од американскиот писател Чарлс Буковски

Во срцево имам сина птица
што сака да излета надвор
ама јас сум строг со неа,
и` велам, седи си мадро,
не допуштам никому
да те види.

Во срцево имам сина птица
што сака да излета надвор
ама јас ја чистам со виски
и тутунски чад
па курвите и шанкерите
и продавачките во дуќаните
никогаш и не знаат за неа.

Во срцево имам сина птица
што сака да излета надвор
ама јас сум многу строг со неа
и` велам чучи си таму,
зарем сакаш да ме туриш во беља,
да ги заебеш работите
па да се намали продажбата
на моите книги во Европа?

Во срцево имам сина птица
што сака да излета надвор
ама јас сум многу паметен
и ја пуштам само ноќе понекогаш,
кога сите спијат.
И` велам, знам дека си ми внатре
не биди тажна.
Потоа ја враќам назад
а таму таа си попејува малку ,
не ја оставам сосема да ми умре
и ние си спиеме заедно како
во некој наш таен пакт
што е доволно угодно
за човек да се расплаче
ама јас не сум расплакан -
а вие?

============

Bluebird

Charles Bukowski

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say, stay in there, I’m not going
to let anybody see
you.there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I pur whiskey on him and inhale
cigarette smoke
and the whores and the bartenders
and the grocery
never know that
he’s
in there.
there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say,
stay down, do you want to mess
me up?
you want to screw up the
works?
you want to blow my book sales in
Europe?

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody’s asleep.
I say, I know that you’re there,
so don’t be
sad.
then I put him back,
but he’s singing a little
in there, I haven’t quite let him
die
and we sleep together like
that
with our
secret pact
and it’s nice enough to
make a man
weep, but I don’t
weep, do
you?

Слични содржини

Око
Око

ОкоБоли главаВицФото