Промоција на првата Асоцијација на независната културна сцена ЈАДРО

21.05.2012 09:05
Промоција на првата Асоцијација на независната културна сцена ЈАДРО

На 22.05.2012 (вторник), со почеток во 11:00 часот, во просторот на чекалницата на Железничката станица Скопје, ќе се одржи промоција на првата Асоцијација на независната културна сцена ЈАДРО.

Ова е исчекор во дејствувањето на претставниците на независниот културен сектор кој веруваме дека ќе придонесе во процесите за демократизација на социо-културниот простор и ќе овозможи, преку здружувањето на независните културни работници поголема артикулација на она што овој оппштествен сегмент го означува како социо-културен ангажман во просторот на културата, културните политики, самоорганизираната уметничка продукција и културниот активизам.

ЈАДРО – асоцијација на независната културна сцена е непрофитна, инклузивна, партиципативна и застапувачка платформа која се стреми да го зајакне независниот културен сектор и неговото влијание врз креирањето и практикувањето на културните политики, со цел да ги поттикне процесите на демократизација во културата и, пошироко, во општеството и во граѓанскиот сектор.

Главните активности на оваа платформа, во која се здружуваат организации, поединци и неформални групи, ќе бидат насочени кон обезбедување поширока видливост и општествена релевантност на независниот културен сектор преку континуирана застапеност на програмски активности, застапување за стабилен развој на секторот, јакнење на неговото влијание во општествениот контекст, развој на алтернативни културни практики на национално, локално и регионално рамниште.

ЈАДРО има за цел да прерасне во про-активен учесник во социо-културнитe процеси и ќе придонесе во пошироката развојна динамика на демократизација на општеството и на јавната сфера.

Преку платформата ќе се стимулира култура како постојан процес на динамични, хетерогени идеи, идентитети и формати на уметничко изразување.

Слични содржини

Активизам / Балкан / Култура

ОкоБоли главаВицФото