Винтиџ сликовници: King Grisly-Beard од Морис Сендак

23.07.2014 15:30
Илустрации на Морис Сендак за приказна од браќата Грим

Американскиот илустратор и писател за деца Морис Сендак (1928-2012) веќе го претставивме на Окно со илустрациите за книгите „Hector Protector“ и „As I Went Over the Water“.

Прошетката низ неговиот богат опус кога станува збор за илустрациите на книгите за деца ја продолжуваме со ликовните прилози за книгата „King Grisly-Beard“, приказна од браќата Грим, преработена и објавена 1973 година.

Извор: myvintagebookcollectioninblogform.blogspot.com