Бомбастично и одвратно #6: „Да не е многу бе, а? Да не се претера?!“

28.03.2015 12:00
Бомбастично и одвратно #6: „Да не е многу бе, а? Да не се претера?!“

Препорачливо да се гледа со песната:
Тони и Коце ќе го јадат од traykoff G

Бомбастично и одвратно #1
Бомбастично и одвратно #2
Бомбастично и одвратно #3
Бомбастично и одвратно #4
Бомбастично и одвратно #5

Графички приказ: Небојша Гелевски