30% од семејствата имаат проблем со нормална живеачка!

25.01.2017 04:05
30% од семејствата имаат проблем со нормална живеачка!

Дури 30% од домаќинствата, или секое трето семејство, со вкупните месечни приходи многу тешко ги задоволува потребите. Од друга страна, само 3,6% од домаќинствата изјавиле дека многу лесно со приходите го преживуваат месецот. Новото истражување „Анкета за приходи и услови на живеење“ што го објави Заводот за статистика покажува дека во 2015 година, сиромшатијата на ниво на државата се намалила на 21,5% но и натаму 445.200 луѓе живеат под прагот на сиромаштија, пишува неделната економска анализа на Portalb.mk.

Во Македонија тешко се преживува

Дури 56,8% од семејствата живеат многу тешко или тешко со вкупните месечни приходи, од овој процент 30 отсто изјавиле дека живеат многу тешко а 26,8 отсто тешко со месечните приходи. Ова го покажува новото истражување на Државниот завод за статистика, кое го анализира социјалниот, економскиот и финансискиот статус на домаќинствата во периодот 2013, 2014 и 2015 година.

Не е мал ниту процентот на домаќинства - 29,9 отсто - кои изјавиле дека со месечните примања живеат со извесни тешкотии. Од друга страна, 9 отсто изјавиле дека со приходите месецот го туркаат подносливо лесно, 3,6 отсто рекле дека лесно ги задоволуваат потребите додека 0,7 отсто изјавиле дека многу лесно го туркаат месецот.

Она што може да се смета за „аларм“ е намалувањето на бројот на домаќинства кои сметаат дека нивната здравствена состојба е добра или многу добра.

„На прашањето – Како ја оценувате вашата општа здравствена состојба, 48.8% од населението се изјаснило – добра, 28.7% – многу добра, додека лоша здравствена состојба имаат 6.9% од лицата во домаќинствата“ – се наведува во анализата на државната статистика.

Како изгледа ова компаративно? За разлика од 2015 година, кога 48,8% од населението изјавило дека е во добра општа здравствена состојба, во 2014 година овој процент изнесувал 49,6%. Пораст има кај населението кое вели дека општата здравствена состојба е лоша, во 2015 ова го изјавиле 6,9%, а во 2014 6,8%. Дека се во многу лоша општа здравствена состојба во 2015 година се изјасниле 2,1% а во 2014 година 1,7%.

Сиромаштијата се намалува – но колку и како ?

На ниво на држава, Статистика измери дека сиромаштијата се намалува.

„Стапката на сиромашни лица, пресметана според препораките на Евростат, во 2013 година изнесуваше 24,2%, во 2014 година 22,1%, додека во 2015 година 21,5% од лицата живеат под прагот на сиромаштија“ – соопштуваат од Заводот за статистика.

И покрај трендот на намалување на сиромаштијата, и натаму 445.200 луѓе живеат под праг на сиромаштија, не можејќи да ги задоволат основните животни потреби. Така, едно сиромашно четиричлено семејство од двајца возрасни и две деца помали од 14 години, месечно располага со 223 евра, пари со кои треба да се подмират сите животни месечни потреби, храна, комуналии, образование, здравство, пишува неделната економска анализа на Portalb.mk

Податоците покажуваат дека и домаќинствата со вработени не се во многу завидна состојба. Така, според вкупниот расположлив приход, домаќинствата со вработени, односно со плати од вработеност, месечно располагаат со 260 евра. Оваа сума во 2015 година во однос на 2014 година се зголемила за скоро 18 евра на месечно ниво. Сепак, најподложни на сиромашатијата се невработените, кај нив стапката на сиромаштија изнесува 39,7%. Неодамнешната студија „Неусогласеност на (не)вработеноста на пазарот на труд во Македонија“, потпишана од Викторија Атанасовска-Новески и универзитетскиот професор Предраг Трпески покажа дека во земјава владее синдром на „обесхрабрени работници“.

„Половина од невработените чекаат работа повеќе од пет години. Странските директни инвестции помогнаа да се отворат нови работни места, но во исто време предизвикаа сериозни поместувања на пазарот на труд – преку вработување на нискоквалификувана работна сила. Младите луѓе и натаму се најмногу на удар на невработеноста, особено оние со диплома во рака“ – се дел од нодите во истражувањето.

Македонија во изминатите години испорачуваше позитивни стапки на економски раст, но тој тренд значајно не го подобри животниот стандард.

„На македонската економија реално ѝ е потребна стапка на раст од 12% во период од 10 години за да може да издржи еден ваков гломазен буџет без задолжувања. Објаснето на едноставен начин, ако сега трошам 1.000 евра, а догодина планирам да потрошам 2.000 евра, но платата ќе ми порасне само 4%, од каде ќе го обезбедам кусокот на пари, освен преку кредит. Тоа сега ѝ се случува на економијата“, оцени неодамна економистот Зоран Витанов.

Стандардот на македонските граѓани во однос на европскиот просек изнесува 36%, што ја вбројува земјата во групата на оние чии граѓани имаат најнизок стандард.

Извор: vistinomer.mk
Слики: ШкАрт