Македонската глаголица

04.10.2018 11:24
Македонската глаголица

Глаголицата е создадена со цел да ги означи графички посебните словенски гласови (ги има 14 диференцијални гласови и графеми). Глаголицата е автохтон буквен знаковен систем кој содржи идеограми и пиктограми кои ја правеле податлива за сакралната комуникација и семиотика, за христијанската религија и теозофија, како и за мистичната мисла и метафизичкиот ум устремен кон нечујните и едвај чујните (неми) сфери. Устројството (семиозис) на глаголицата е синтеза од грами/графеми/идеограми, слова/букви, иконични знаци, нумерички буквеноцифрени величини, астролошки, теозофски, мистични симболи со извонредни естетски одлики.

ПрилогГолемина
MAKEDONSKATA GLAGOLICA.pdf6.57 MB

Слични содржини

Е-библиотека
Е-библиотека
Е-библиотека
Е-библиотека

ОкоБоли главаВицФото