Скопје е монструм

07.11.2019 10:42

Да престане да се гради во Скопје.

Да се даде забрана за зголемување на бројот на жители на Скопје.

Да се дадат сите можни привилегии за секој кој живее надвор од Скопје а доаѓа да работи или студира во Скопје.

Да се инвестира во општините надвор од Скопје и тие да се направат посакувано место за живеење.

Да се инвестира во железница која би ги поврзала сите населени места од Македонија, за поголема мобилност на населението независно од возраста.

Скопје е монструм. Скопје е нехумано место за живеење и за развој на децата, нехумано место за живеење на старите и секој ден станува сè помонструозно место за живеење за кое било човечко суштество.

Мирјана Најчевска, Фејсбук, 06.11.19.