Груевизмот и фашизмот

19.11.2010 13:18
gruevizmot-i-fasizmot-1.jpg

Ур-фашизмот сеуште е покрај нас, понекогаш и во цивилка. Би ни било полесно кога на светската сцена би се појавил некој кој би рекол: „Сакам одново да го отвориме Аушвиц, сакам црнокошулашите одново да парадираат низ италијанските плоштади“. Но животот не е толку едноставен. Ур-фашизмот може да се врати под најневини маски. Наша должност е да го разобличуваме и да го вперуваме прстот во секое од неговите нови отелотворенија - секој ден, во секој дел од светот.

Умберто Еко


Баш се препознав меѓу оние со кои премиерот е незадоволен, оти го споредувале со Хитлер. Откако ме слисти вицепремиерот (дека работам на рушење на демократски избраниот поредок) сега ме репна и премиерот лично! За портпаролот на владеачката партија да не ни зборувам; тој ми изброја дека сум кеширан со шеесет илјади евра на рака, од Сорос. Но, со оглед дека сум нападнат од двајцата најмоќни луѓе во земјава, под секое ниво е да се занимавам со Бичиклиски, зарем не?! Со кумот Ставре веќе се занимавав, така што останува да се обидам да се одбранам од нападите на првиот министер и господарот на нашата долина на плачот.

Точно е, во најмалку десетина текстови изминативе три години сум го споредувал режимот на Груевски со нацистичкиот режим. Можам дури да се обидам во едно купче на интернет да ги направам достапни тие текстови, за службите да не се мачат. Во секој од тие текстови се трудев да бидам аргументиран и прецизен, да не импровизирам и да не донесувам прелесни заклучоци. За жал, аналогиите бодат очи. Ме учеле историјата да ја разбирам како учителка на животот, и од тие причини се обидувам и самиот да дејствувам колку-толку едукативно. Ќе ги повторам уште еднаш клучните структурни сличности меѓу груевизмот и нацизмот, па читателите нека проценат дали грешам и дали премиерот има право да се лути заради споредбите. Ќе се повикам (во најголем дел) на клучниот текст на Умберто Еко, за ур-фашизмот, но ќе ги скратам неговите поенти:

1. Првото обележје на ур-фашизмот (прафашизмот) е култот на традицијата.

2. Новата фашистичка култура мора да биде синкретистичка. Таквата комбинација мора да ги толерира противречностите. (Ем православни, ем антички, ем Словени, ем мистична првобитна раса - тоа се Македонците, според груевизмот.)

3. Традиционализмот имплицира отфрлување на модерната. Просветеноста, векот на умот, се смета како почеток на модерното изопачување. Во таа смисла ур-фашизмот може да се дефинира како ирационализам. (Македонската модерна беше социјализмот. Затоа груевизмот ја отфрла таа традиција.)

4. Ирационализмот исто така е зависен од култот на акција поради акција. Една во себе убава акција мора да успее пред мислењето или во потполност без мислењето. („Остваруваме! 24/7! Не се откажуваме дури ни од најдеструктивните замисли!“ „Скопје 2014“ е кристален пример за тој ирационализам.)

5. Зашто мислењето е форма на кастрација. Оттаму културата станува сомнителна штом ќе се идентификува со критичките ставови.

6. Либералната интелигенција е предавник на традиционалните вредности. Несогласувањето е предавство по себе.

7. Ур-фашизмот расте и бара поддршка така што го користи и заострува природниот страв од различното.

8. Ур-фашизмот настанал од индивидуалната или социјална фрустрација.

9. Во корените на прафашистичката психологија лежи опсесијата на заговор; најдобро е меѓународен заговор. Следбениците мораат да се чувствуваат опколени.

10. Бидејќи бесконечната војна и хероизмот навистина се тешки игри, фашистот својата волја за моќ ја пренесува на сексуалноста. Овде лежи изворот на мачоизмот (во кој спаѓа и насилничката нетолерантност спрема хомосексуалноста).

11. Ур-фашизмот се темели врз селективен популизам. Во демократијата граѓаните имаат индивидуални права, но земени во целина тие поседуваат политичко влијание само во форма на толпа - се следат одлуките на мнозинството. За ур-фашизмот индивидуите како индивидуи немаат никакви права, додека народот, напротив, е сфатен како квалитет, како монолитен ентитет кој ја изразува заедничката волја. А бидејќи големиот квантитет од луѓе не може да има никаква заедничка волја, водачот се претставува како нејзин толкувач.

12. Обидите да се откриваат сè подревни извори на сопственото национално величие исто така е особина на фашизмот. На пример, еден од главните идеолози на нацизмот, Алфред Розенберг, ги контролираше сите истражувања на праисторијата со намера да ја докаже супериорноста на ариевските Германи. Хајнрих Химлер, со својот институт Ахненербе, кој беше основан и дејствуваше во рамките на SS, исто така инсистирал да му се признаат сите компетенции во областа на археологијата, сè со цел да се пронајде колепката на германската раса.

13. Фашизмот манипулира со племенскиот аспект на нацијата, а го игнорира граѓанскиот аспект. За таа историски специфична форма на еден образац на колективно однесување, како што вели психијатарот Душан Кецмановиќ, карактеристични се пристрасноста, нетолерантноста, деградирањето на рационалното, зголемената подложност кон емоционални поттици, екстремизмот, поедноставувањето на сложените односи, ослободувањето од индивидуалната одговорност и нејзино пренесување врз колективот, ригидноста, склоноста кон конформизам односно потчинувањето кон авторитетот, агресивните чувства спрема оние кои се сметаат за инфериорни, атмосферата на некритичност кон својата група и преголемата критичност, па и отвореното непријателство спрема спротивната група...

Сето погоре наброено јас го видов во груевизмот и во таканаречената преродба изминатите четири години. Се разбира дека не мислам дека груевизмот го следи нацизмот и во неговите најрадикални форми (убиства и војни), но структурните политички сличности, повторувам, навистина се повеќе од очигледни.

„Глобус“, 16.11.10.

слики: Adrian Ghenie

 Грујо е Хитлер. Грујо е

 Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер. Грујо е Хитлер.
Ваистина е.

Nikola Gelevski preteruva.

Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva. Nikola Gelevski preteruva.

ППП, читај што

ППП, читај што пишува:
Ур-фашизмот сеуште е покрај нас, понекогаш и во цивилка. Би ни било полесно кога на светската сцена би се појавил некој кој би рекол: „Сакам одново да го отвориме Аушвиц, сакам црнокошулашите одново да парадираат низ италијанските плоштади“. Но животот не е толку едноставен. Ур-фашизмот може да се врати под најневини маски. Наша должност е да го разобличуваме и да го вперуваме прстот во секое од неговите нови отелотворенија - секој ден, во секој дел од светот.
Умберто Еко

Фашизмот никогаш не спие и е

Фашизмот никогаш не спие и е на секаде.

Стенли Фиш зборува за тоа

Стенли Фиш зборува за тоа дека многубројните современи ултра-десничарски организации, за да се прилагодат кон стандардите на политичката коректност, ги кодираат проблематичните пораки, преведувајќи ги во прифатливи форми, но на таков начин за вистинската содржина на овие пораки лесно да може да се декодира.

 Секој Може да е фашист.

 Секој Може да е фашист.

„Fašizam je rod

„Fašizam je rod političke ideologije čije mitsko jezgro, bez obzira na brojne varijacije, predstavlja palingenetsku formu populističkog ultra-nacionalizma.“ Palingeneza ovde upućuje na preporod, tačnije na preporod nacije koja je ogrezla u dekadenciji i slabosti. Fašizam je dakle, bez obzira na svoje pojavne oblike koji variraju od paganskog, rasističkog i anti-hrišćanskog nacizma, preko eklekticizma italijanskih fašista, do klerofašizma ustaškog pokreta i Kodreanuovog „Gvozdenog puka“, uvek zasnovan na ovom mitu o preporodu nacije i njenog spasavanja od dekadencije kroz fašističku revoluciju. Iz ovog temeljnog mita slede i neke druge nužne crte fašizma – anti-liberalizam, anti-konzervativizam, anti-racionalizam, lažni socijalizam, itd. Grifin piše:
 

„Predstava o

„Predstava o ’naciji’ kao organizmu koji može ’propadati’ i ’preporađati se’ predstavlja suštu suprotnost onome što liberali podrazumevaju pod ovim pojmom. Ovako shvaćena nacija označava organizam sa sopstvenim životnim ciklusom, kolektivnom psihologijom i komunalnom sudbinom, koji u principu obuhvata ceo narod (ne samo njegove vladajuće elite) i u praksi sve one koji su etnički i kulturno njegovi ’prirodni članovi’ i koji nisu zaraženi anti-nacionalnim silama. Kada je nacija koncipirana na ovaj način, koji akademici ponekad zovu i „integralnim nacionalizmom“, „hipernacionalizmom“ ili „liberalnim nacionalizmom“ – ona se pretvara u realnost višeg reda i transcendira život pojedinca koji stiče smisao i vrednost samo u meri u kojoj direktno doprinosi blagostanju celog organizma. Iscrpno proučavanje primarnih izvora fašizma ubedilo me je da se u jezgru fašističkog mentaliteta nalazi fiks ideja posvećivanja, i ako je potrebno – žrtvovanja, individualne egzistencije borbi protiv sila degeneracije koje su navodno srozale naciju, i naporu da ova povrati svoju slavu i veličinu. Fašista je osećao da je on (a uglavnom je to bio „on“) sudbinski rođen na razdelnici između nacionalnog pada i nacionalnog preoporoda. Ovo osećanje je alhemijski preobražavalo sav pesimizam i kulturni očaj u manični osećaj svrhe i optimizma. Fašista je znao da je on jedan od „odabranih“ u inače izgubljenoj generaciji. Njegov zadatak je bio da pripremi teren za novu vrstu čoveka, homo fascistus, koji će instinktivno formirati deo revitalizovane nacionalne zajednice bez potrebe da se prvo pročisti od sebičnih refleksa koje širi civilizacija natopljena egoizmom i materijalizmom.“
 

Толку воопштени примери и

Толку воопштени примери и фрази користиш, така што секој може да биде наречен фашист. Почнувајќи од тебе како најголем фашист, што брише коментари, врши пропаганда и ги навредува тие што мислат различно. И не си замислувај дека Ставрески го заболе за тебе.

  Секој кој што не мисли како

  Секој кој што не мисли како нас е Фашист.

Се гледа дека Гелевски е

Се гледа дека Гелевски е патолошки опседнат од Груевски и дека неговата лична омраза преминува во хистерично лудило. Прашањето е за кого работи Гелевски? Чија агенда спроведува? Едно време самиот се фалеше наоколу дека добивал пари од Сорос за да организира протести и печати книги со антивладина содржина. Затоа не верувам во неговата „интелектуална неутралност или непристрасност“ при соопштување на фактите за Грујо и состојбите во МК. Башка, неговата нападност и безобразните коментари (а притоа, друг да му пише со таков тон веднаш ќе биде цензуриран, т.е. избришан) го спуштаат нивото на дијалог (читај: препукување) на страниците на Окно. Баш ме интересира какви зборови ќе употреби за да ме поврзе веднаш со ВМРО, иако не сум ни за едните, ни за другите.

Ако си неутрален тогаш си

Ако си неутрален тогаш си прикриен Фашист.

Абе дајте му награда и

Абе дајте му награда и одликување на ППП! Па за 1 час и 10 минути веќе има 5 коментари! Закон е чоекот - само ОКНО чита!

 Фашизмот се следи и чита.

 Фашизмот се следи и чита.

Се препозна фашистчето и одма

Се препозна фашистчето и одма се сврста уз „сите“. Аха, баш така сите Македонци се груевисти, исто како што „сите“ се фашистчиња налик на Вагнер и ППП.Деца, зашто не барате малку да ве спремат, пред да ве пуштат во јавната арена?! (а ова е, сепак, јавна арена) Или самите да се обидете да се спремите? Да прочитате книга-две, понекоја лектира, колку за минимална ориентација во светот и векот... Вака, сожалување предизвикувате... Кој ви е мотивот да пишувате, така голи и боси, без вода во очи?! Да го браните груевизмот? Како тоа обвинувате други луѓе дека сработуваа за некого (Гелевски само си ја работи работата што најдобро ја знае: пишува, како резултат и поттик од огромното читање), а самите не гледате дека просто се гротескни вашите позиции?! Со кого полемизирате?! Со Гелевски?! Од кои позиции?! Дека Миленко и Јадибурек ви рекле дека Џорџ Сорос рушел влади, а дека фашизмот е дечија игра во која сме сите више-мање?! И дека некои непријатели на некои пријатели од познаници на Коља ви рекле дека човекот имал лошо детство што толку му се врежало што мрзи барок и спектакуларни градежни потфати?! Деца, вие сте дебили. Срам за прерородбата, срам за Македонците, срам за Окно, најпосле, што во коментарите е сведено на два-тројца клинци-фашисти - дебили, јебига. Другата Окно публика фаќа сеир, ко и цела Македонија.

Фашистите негираат дека се

Фашистите негираат дека се фашисти.

 Анти, а ти претпоставувам си

 Анти, а ти претпоставувам си противречноста на фашизмот, т.е. Сталинист? Друг пат пред да коментираш, прочепкај малку по други текстови и коментари, па можеби ќе видиш на колку наврати сум инсистирал Гелевски и неговата „интелектуална свита“ да ми одговорат на прости прашања, кои како читател веројатно имам право да ги поставам... Или немам такво право, а и Коља има право да ме игнорира? (Види ја иронијата со неговото сопствено кукање за игнорирањето од Ставрески) 
Досега наместо одговор сум добил бришење постови и навреди, претпоставувам поради тоа што демистификацијата е болен процес, уште поболен ако е тоа јавно, а врв на се‘ ако сето тоа се случува на сопствениот ти сајт... 
 
Инаку, on topic, точките 5, 6 и 13 како да се извадени од Статутот на ГЕМ или Ок[н]о. Вашата дефекаторска позиција на плукање по сето она кое ви рекле да го плукате, безобзирни напади по личноста на коментаторот само заради фактот дека не се согласува со вашите ставови, и последно, но не и најневажно, недостатокот на конструктивен елемент во плукањето во очите на обичниот човек ве прави изнајмени идиоти на иста линија со злото кое и самиот уредник погоре го опишува. Знаете ПРОТИВ ШТО се борите, ама шефот „заборавил“ да ве брифира ЗА ШТО се залагате! 

А, лебати, Вагнер, што не би

А, лебати, Вагнер, што не би се бавел кумот со Гелевски?! Мислам, прашувам чисто теориски, оти практично кумот не да се бавеше со ГЕМ и со Гелевски, туку ги распали од сите орудија! (инаку, нели, збориме за мирниот кум, „радникот“ - просто му го украл името еден друг познат член на фамилијата). Кога може господарот на судбините да се занимава кој што пролајал за неговото високосвештенство (Малиот-Големиот, Златниот-Црниот, фамозниот господин Гревски; да не се меша со Гретцки, хокеарот, нит со грчки /платеник?!/), што и кумот не би можел?! Зар не иде кумот скоком кајшто ќе покаже господарот оком?! Немој така, Вагнер, не греши душа; глеаш дека врвот на владата и целата спинерска пропагандна машинерија (воочи ЕУ извештајот и самитот на НАТО) е фиксирана врз ГЕМ... Не ги игнорирај тие напори, Вагнер, не ја потценуј преродбата...

 Фашистите се плашат од нас.

 Фашистите се плашат од нас.

„Опседнатоста со

„Опседнатоста со Груевски“ („што преминува во хистерично лудило“) е само најобична граѓанска грижа за својот град, својата земја, за сограѓаните, сонародниците, грижа за самиот себе, најпосле! Сакам да живеам во нормална земја! Е, сеа, што јес јес, во земја кајшто владее лудилото на хистеричните поддржувачи на Груевски - тешко дека некој може да биде нормален. Нормалните, како што ги прогласи кумот Ставре, всушност се радикали што сакаат да ја срушат легитимно избраната власт.
Груевски реално е единствената власт во земјата. Управува како со реалноста, така богами и со халуцинациите на Македонците. Како човек да не се бави со Груевски?! Како можеше некој во Србија во деведесеттите да биде нормален (во реалноста, на земја), а да го игнорира Милошевиќ?!
А, уствари не знаев: Грујо не постои. Никој не го гради СК 2014. Тоа е просто еманација на позитивниот градителски дух. Џуџиња градат навечер, откоа сите ќе заспијат. Никој не го растура здравството, никој Македонија меѓународно не ја изолира. Судовиве исто судат строго по закон, а особено внимаваат да бидат контролор на власта. Да, да, Грујо не постои - сите ние сме Грујо. Кој тоа не го сфаќа - изглеа луд е.

Фашизмот е лидерот, секој

Фашизмот е лидерот, секој фашиста е лидерот.

Јас предлагам на ППП да му се

Јас предлагам на ППП да му се напраи (изгради) банер (ко споменик на плоштад) на home page-от на Окно! Зошто? Па чоекот цел ден е на ОКНО - има 8 коментари за 2 саата :) закон е!

Јустинијан, Гелевски има

Јустинијан, Гелевски има стотина текстови во стариот Форум, скоро триста текста во Утрински, и седумдесетина текста во Глобус. Паралелно пишувал во неговото списание Маргина и објавил неколку стотици книги. Да не збориме за сите други ПОЗИТИВНИ граѓански активности (културниот центар Точка, КОнтрапункт, Плоштад слобода, ГЕМ итн.).
Само на текстовите да се задржиме, во нив има безброј предлози, критики (позитивни и негативни) од кои може да се извлече цела идеологија, цела програма! Како тоа: Гелевски не знае за што е, а знае против што е?! Нема логика! Гелевски е еден од ретките, за жал, противници на груевизмот кој многу добро знае за што е! Гелевски е мошне позитивен критичар и конструктивен! Против груевизмот е зашто груевизмот, на пример, е патријархален и парохијален. Зашто ги загрозува слободата, демократијата и мирот. Од тоа, Јустинијан, чинам јасно е дека Гелевски се залага за слобода (никогаш доста од неа!), за демократија (во која и власта мора да биде одговорна и контролирана) и за мир (мир во душите, меѓу сограѓаните, мир во регионот, Европа и светот). Што е тука проблематично?! Вие, тотално анонимни луѓе, ситни платеници на една пропагандна машинерија, му држите лекции од конструктивност и позитивност на Гелевски?! Тоа е вашата извртена логика, Јустинијан, цело време. Се бавите со Гелевски (мда, човекот стварно е вреден и паметен и вреди некој да се бави со него:), а преродбата гази веќе петта година, илјадници луѓе се збогатени, корумпирани (некои преку секоја мерка, баш до лудило!, ко што рече некој:), илјадници луѓе се згазени како бубашваби од безмилосниот тенк на преродбата, а вие се бавите со текстовите на Гелевски?! Кој е тука платеник?! Кој извршува валкани нарачки?!

 Верна читателка и вљубеник

 Верна читателка и вљубеник во ликот и делото на Гелевски, се познава... Плус „духовен водач“ на Плоштад Слобода, можеби? И знам и самиот дека нема логика анонимни позитивно неутрални да се против анонимноста на „...тотално анонимни луѓе, ситни платеници на една пропагандна машинерија, му држите лекции од конструктивност и позитивност на Гелевски“. И дај ти се молам олабави со тоа пофалбите за вредност и паметност (фали ме усто да не те искинам!), па вие да се залагавте за мир во душите немаше толку погани зборови да ви излегуваат од устите и тастатурите... За воочување на вашата платена непријателска пропаганда човек не треба да оди далеку - скролај надолу низ странава и воочи го банерот кој стои најдолу во левиот ред...!
Башка гледам сте ја измениле аналогијата : порано беше шлепер и жаба, сега е бубашваба и тенк... Како и да е, каде бевте вие душебрижници меѓу '94 и '99 кога стотици илјади(sic!) беа згазени од мафијашката фамилија што ја водеше приватизацијата? Или тогаш не ве засегаше демократијата и човековите права, зашто од интерес ви беше да си ќутите? 
И пошто ми легна „волеј“, и тебе да те прашам - која опција ја застапуваш? Се познава дека ти смета Грујо, ама кажи ми според тебе кој треба да седне на негово место? 

А она „хистерично

А она „хистерично опседнат“ ептен звучи одвратно и подло. Како маж кога злоставува жена, ја мава и понижува, и после и’ збори дека е хистерична, болна и дека самата си го заслужила. Супер е Грујо, само ние тоа не го сфаќаме. Ко што и насилниот маж е супер, само што жената тоа не го сфаќа.

Позитивно кај Гелевски е што

Позитивно кај Гелевски е што малите индоктринирани преродбеници ги учи што навистина е фашизам. Добро, тие тоа можеле да го видат во пракса од Влатко Ѓорчев и Антонио Милошоски (како денес од Александар Николовски и другите дебилоиди на фамилијата), но не е лошо ни малку теорија да се попие, зарем не?!

 Најсликовитиот пример за

 Најсликовитиот пример за фашизам во историјата на Македонија од 1991 до денес беше Гостивар 1997. Ако не ми веруваш, прашај го Фрчко кога ќе се видите на наредниот состанок во партијата... 

ППП, почнуеш да се губиш

ППП, почнуеш да се губиш („Фашизмот е лидерот, секој фашиста е лидерот.“) Ало, централа?! Можете ли да го исклучите чоеков, пред да прегори?!

Јустинијан, идиоте, од 1994

Јустинијан, идиоте, од 1994 постои списанието Маргина, во чиишто уводници се гледа каков став имал Гелевски кон тогашната (да, да, прилично мрачна) стварност (но, која не може да се спореди со мракот на груевизмот!). А ти, идиотче?! Ти што си правел од 1994 до сега?! Анонимно си спамирал по интернет, цело време?! Или ти даваат кодошки задачи и надвор од подрумот?!

Патетичен бранителу на

Патетичен бранителу на „херојот на нашето време“! Маргина беше списание кое се занимава со субкултура и неконвенционална литература, и доколку Николчо малу понесуптилно се изразувал во тогашно време, се сомневам дека би сме ја имале привилегијата да им се чудиме на неговите ставови денес. Она што мене ми е симптоматично е неговиот ненадеен и остар премин од културен деец во партиско-политички мегафон.

Она што е симптоматично за

Она што е симптоматично за тебе, Јустинијан, е твојот идиотизам. Ти си идиот, просто речено. Истренирано куче пред влез. Му рекле дека груевизмот е национален интерес. Другото гризи го. Порано, претпоставувам дека наредбите ти биле други. Ти не мислиш многу, Јустинијан. Тебе мислите те збунуваат. Остар премин не постои. Груевизмот е континуитет на најлошите аспекти на македонската авторитарна и поданичка култура. Груевизмот игра на картата на паланечкиот ур-фашизам. А за таквите ко тебе, Јустинијан, послушните двомолекулци, груевизмот е рајска доктрина, ко што до вчера беше тупаџискиот националистички комунизам. Истите што до вчера кодошеа за тоа кој оди во црква, денес кодошат за тоа кој не оди во црква. Груевизмот скроз ве врати во заборавениот филм, Јустинијан. Ради тоа ви изгледа феноменален. Еден е умот, една е вистината. На идиотите.

 Честитам пријателе, самошто

 Честитам пријателе, самошто успеа да се самопрокламираш како закоравен фашист... Препрочитај си го сопствениот коментар и после види во колку точки од оние кои Гелевски ги набројува во текстот ќе се пронајдеш себеси...
 
In La'kech

 Во периодот кој најмногу

 Во периодот кој најмногу одговара на описот на Коља за некаков си фашизам (1994-1998) тој пишувал некакви осврти за книгички. Да му чуело толку за слободата од дното на душата ќе ги мразеше СДС а не ВМРО, затоа што СДС се синоним за простотија, бандитизам и антидемократија. Ама не нив не ги сака али онака коа се на власт му е сВеједно. Ебати демократот на батерии.

 А овој со никот анти-кодош

 А овој со никот анти-кодош да си го смени, пошо ГЕМовите се против лустрација и индиректно ги штитат кодошите као Трендафилчо бивши уставни судија хухаухауха 
btw зошто ГЕМчињата имаат М во називот кога секогаш трубат за промена на нашето име? Ај сега види парадокс. 
P.S. жаре нека каже кое е решението за името и онака не е на одговорна позиција така да слободно може да го каже своето мислење, зошто молчи? Нека каже како мисли да се реши спорот, а не да кака во секој број користејќи излитени игри на зборови забавни за емо момчиња од 5 одд.

Гелевски и ГЕМ и Плоштад

Гелевски и ГЕМ и Плоштад слобода се непријатели („партиско-политички мегафони“) во истата мера во која се Талер, Фуере, сите овдешни амбасадори, сите пријателски држави од регионот, поголемиот дел од ЕУ и од светот... Тие се непријатели во лудачката опсесија на фамилијата. Тие се непријатели во паранојата на бандитите, дека кај и да е еве некој ќе им ги земе парите и моќта (што ги наследиле по семејното колено од антиката навака). Јустинијан, ти си платеничко ѓубре. Телохранител на фамилијата. Извежбан да прими метак (па и у гз) наместо господарот. Па примај куршуми, идиоте, коа си се нафатил на тоа.

 Ц ц ц ц за каков медиокритет

 Ц ц ц ц за каков медиокритет станува збор овде дами и господа - евробирократите ги гледа како некакви безгрешни суштества а други обвинува за слепа послушност. Сите се во право друже треба да го смениме името така ли е или не е така?

Вагнер, несреќо, пет години

Вагнер, несреќо, пет години груевистиве те дриблаат со името! За тоа време скембаа пар милијарди (евра) по приватни џепови! Милошевиќ исто беше најголемиот српски патриот (а изгуби пет војни, Косово, и го бутнаат во хашки затвор). Денес Србија моли влез во ЕУ.
Името не треба да се отстапи пред грчкиот фашизам. Тука нема разлика, верувам, меѓу гемашите и мк националистите (Жарко Трајаноски, на пример, кого го познавам, е многу потврд бранител на името од анонимниве мивки, а неспоредливо е попринципиелен од слугите од типот на Васко Наумовски, Антонио Милошоски и сличните подопашници на пастирот).
Треба да се смени референцата ФИРОМ. Треба нова, шармантна и опуштена Македонија (не шупачки стегната ко хомофобните гзови на изродбата - а латентни педераши, разбира се, заљубени во пастирот и во неговата  војничка хиерахија) да направи снажни регионални поврзувања, ко предуслов за суштинското врзување во ЕУ! Толку! Рамноправниот Македонец е достоинствен Македонец! Богатиот (или макар само неутепаниот, недоведениот до питање!) Македонец е достоинствен! Вака, Грујо ќе ве остави и без гаќи, само со името запишано на распарталеното знаме...

 Врти сучи пак не одговори

 Врти сучи пак не одговори кое е решението? Мене не ме мавта Груевски, Груевски и владата издржаа притисоци за промена на името и во исто време Македонија не е изолирана држава. Исто така имам гаранција од премиерот дека на референдум ќе си одлучам за името (кое јас за ништо на светот не би прифатил да се промени) за разлика од таа референца која ја споменуваш за која одлучија Бранко, Киро и Денко веројатно во некоја соба. Извештаите од ЕУ се позитивни (еве и нека не се но не се со ништо сменети од кога бил СДС на власт), од НАТО неколку пати повторија и сеуште кажуваат како ги имаме исполнето сите услови за влез освен спорот со името. Не ми кажувај други приказни апокалиптични сценарија Груевски игра добро во однос на името и тоа е тоа, може некој може зад кулиците да одигра дипломатски и подобро ама да ми кажувате прикаски дека се менува референцата и ќе имаме ново разиграно и опуштено име? Тие приказни на други, Жарко ќе повторам во неколку колумни ги навреди Гоце Делчев и Даме Груев, Жарко Трајановски во десетина колумни го релативизираше значењето на нашето име, Жарко напиша цела колумна заради некоја изјава на Груевски која подоцна испадна дека не постоела па се извинуваше. Што друго да кажеме а да не се расплачеме кога ќе ги погледнеме ГЕМчињата.

Те расплакуваат гемчињата,

Те расплакуваат гемчињата, Вагнер, а Груевски ти влева железна самодоверба?! Па па па. Како се вик, бе, тоа?! Зарем исти такви непоколебливи груевисти не дрмаа со оној систем што го напуштивме пред 20 години, како недемократски?! Не си заличуеш, понекоаш, Вагнер, во огледалото, на старите бескомпромисни удбаши?! Или ти секоаш си уз власта?! „Која издржува притисоци“ итн. Машала, бе, режимски штакори за сите времиња! Бесмртни сте, стварно! Само со натртените гзови, пред секој паша! А кубурата у гаќи, дур ве ебат по прашината, нек се најде за некое зло... Браво, јунаци!

 Од психоаналитичка гледна

 Од психоаналитичка гледна точка, малку си ми сомнителен со континуиранава хомосексуална аналогија која ти се провејува низ коментариве... Латентна анална фиксација, што би рекол Фројд да беше жив. Претпоставувам и дека си тешка педантерија и имаш необјаснива аверзија кон сексот, обично се поврзани тие работи... Опушти го сфинктерот, инаку можеш да закачиш некое психосоматско заболување...

Во опасната кујна на Груевски

Во опасната кујна на Груевски влегуваш за да го уклучиш шпоретот, тече чешмата; го земаш ножот се пали ринглата; го пипкаш парното дали е топло а виљушката сама се боде во сувиот лебот; ќофтињата играа ламбада а пирето има подлога - од тањирот се шлапа директно на плочките до лавабото.... Кој друг и да влезе тамо, другарчиња, ќе се чувствува како “странец“. Страшно одвратно и валкано. Прашањето ми е:
Кој ебате, ќе земе да ја исчисти кујната на Груевски!?
 
(од авторот: њњњ.jovanovic.blog.мк)

 Коља, те молам позанимавај

 Коља, те молам позанимавај се со самиот себеси. Имаш толку убава дарба за пишување и ретко развиен книжевен вкус. Зошто го трошиш на политичка пропаганда? Тоа не ти е фах. Голема загуба за сите е кога човек со префинет сензибилитет се зафаќа со работи во кои ги експонира вулгарноста и нихилизмот како модус. Те сакам и те чекам повторно да ја пронајдеш својата стара добра форма, која многу ја почитувам. Духот на деградирање на сите нешта што ти пречат никогаш нема да ги преобрази, верувај ми. Ти навистина ќе победиш (ако тоа се уште ти значи нешто), но само кога ќе се покаеш за се што си рекол без да ја цениш жртвата на другите. Дека не мислиш вака како што пишуваш почувствував од постојаното повторување на истите негативни фрази, кои очигледно не идат од твоето пријателско срце: кога пишуваш со вдахновение секогаш си креативен и не се занимаваш со црно-бели техники, а верувам луѓето уживаат во тој многу сензитивен тонус кој знае да ги каже нештата со длабинско понирање, интелигентно, и навистина да остави добра трага. Биди ми поздравен и размисли за оваа работа. 

Точно е дека претерав со

Точно е дека претерав со гзно-куршумската метафорика. Главно станува збор за парафраза на познатите вицови што го исмејуваат овдешниот поданички и кукавички менталитет. „Педерлукот“ кај нас секогаш бил метафора за безрбетност, за пасивно слугување. Во обидот да се доближам до челичните патријархалци (колку да има разговор, да се обидам да влезам во нивните стеснети светови, да прифатам дел од нивната метафорика, со цел да ја извртам, во педагошки цели) - претерав и самиот. Им се извинувам на посензибилните читатели, а на тупиот Јустинијан му изразувам благодарност за забелешката.

Малина, можеби интернетсково

Малина, можеби интернетсково препукување често оди под ниво, можеби често има и пропагандна функција, можеби очајно аби мизерни стереотипи, но и покрај се’, верувајте, дури и како литература, овој жанр е бескрајно пожив, повозбудлив, а богами и покреативен и подуховит од, на пример, затупителните романи на Гоце Смилевски (да не зборам за целата друга книжевна продукција која оди и под очајно ниските нивоа на В. Андоновски, Г. Смилевски итн.). Башка демократската димензија на овие препукувања (океј, демократијата е фарса, знаеме, парламентот е убитачно здодевна дрндалница/дрдорница - но книжевните македонски салони?! Неписмените учителки по македонски кои ловат „србизми“?! Ви се молам, Малина, тој свет е чувај боже.)
Од друга страна, Малина, некако не ме уверивте во вашиот книжевен вкус, кој мене, по краткото писменце, ми изгледа крајно сомнително (како поетските начела да сте ги презеле од сапунска серија). Литературата, особено снажната, превратничката, секогаш имала многу врска со улицата, со весниците, со кавгите и полемиките. Прозата, романите, токму настанувала во судир со крутите јазични и политички канони на, да речеме, црквата. Рабле и Сервантес, можеби главните западни писатели во тој (пост)ренесансен период - биле уличари во јазикот, богохулници, пцујачи... Да не зборам за 20 век! Јазичната магија на Џојс е собрана од кафеани, од весници, од народни песни... Селин сленгот го издигна на највисоки книжевни нивоа, сосема недостапни за уфирцаните гонкуровци...
Ние, Малина, во земјава, не разговараме (ниту писмено). Меѓу другото и затоа литературата ни е таква (немушта, на ниво на писмени вежби, а 95% од литарарниот свет баш е убеден дека писмената вежба е темелен книжевен модел), такво ни е нивото на демократијата, на јавниот говор, на медиумите...
И сеа, маливе неписмени фашистчиња упаѓаат ко падобранци (прљави, нормално, необразовани, нит нешто читале нит нешто виделе), а вие кои као имате „книжевен вкус“ (јеботе!, ни више ни мање) се згражате што уопште некој се занимава со беспризорнава младина, стечајскиот шкарт на Грујо&Бранко&компани. Коа фино лепо у книжевниот салон на Гоцета Смилевски може да си се изнаприкажеме... Абе ај...

Се вреѓам коа некакви госпожи

Се вреѓам коа некакви госпожи од „Лисјата паѓаат“ ме прогласуваат за пропаганда! На мајка ти у гз (се извинуем на осетливиот Јустинијан) со таа пропаганда! Јас верувам дека Грујо е злосторник! Ист модел ко Милошевиќ! Ако вам, „неутрални“ шупци и шупакињи, полемизирањето за тоа каде оди оваа шугава земја (предводена од слепи пастири кои на кавал го водат своето мутаво крдо директ у бездна) ви е бљак, пасе и под ниво - тогаш да ви ебам матер! Ги почитувам, во тој случај, дури и своите фашистоидни соговорници, од таа страна (индоктринираните и замелушани кретени од типот на Јустинијан, Вагнер, ЕПП и другата наци менажерија), оти постои бар некоја мала шнса бар некој од нив да веруе во тоа што хипнотизирано го изговара (македоња македоња ура ура). За разлика од вас, стоката сеирџиска, за која го измислија фејсбукот, да се дркавите од немила до недрага. Абе ај... (ко што рече Репликата на Коља)

Да ти ...мајка ти у гз. Ти си

Да ти ...мајка ти у гз. Ти си најголем шугав Злосторник ала Милошевиќ. Мутав еден бљак фашизоидно кретенско створење.
Инаку само сакав да ти ги кажам сите работи што ти Кољо ги кажуваш на другите.Ај имаш ли муда да не ме бришеш. А целов време само ќе те вреќам со твоите збориви.

@ Џастин &

@ Џастин & Вранглер
 
 
Содома и Гомора.

 Латините биле проникливи

 Латините биле проникливи кога кажале nomen est omen, и во таа насока вашите „анти“ и „квази“ доволно говорат за мизерната душевна состојба во која се наоѓате... Ве жалам кутри будали, оти ништо попаметно од негација не ви раѓа паметот...

 Анти-кодош е алтер егото на

 Анти-кодош е алтер егото на Коља. They both suck. 

You suck a ....

You suck a ....

Слични содржини

Никола Гелевски

ОкоБоли главаВицФото