Заев - оклопник, монах, хипопотам, инквизитор, кактус, мекотел, маченик, крокодил, социолог...

04.03.2020 12:11

Што е Заев!?

Гомбрович и Тричковски велат дека Заев е од родот на инсектите осаменици, кои одат по својот пат, мастодонт, оклопник, монах, хипопотам, чудак, инквизитор, кактус, мекотел, маченик, апарат, крокодил, социолог, одмаздник, брат, исповедник, аџија, вирус…

Тој е несфатлив и недофатлив за еднодимензионалноста на вморонскиот свет и на неговите слободни радикали од кикифрики и фрикимики форматите.

Само како таков имаше шанси да го направи тоа што го направи: да го отвори рајот за оние што го преферираа пеколот.

Македонската политичка историја е полна со личности кои висат по ѕидивите на колективниот имагинариум како полнети птици. Заев ќе биде првата политичка фигура која ќе влезе во тој свет со новото ниво на државната и општествена реализација остварени во жесток натпревар во слободниот свет, со влезот во драматично различниот контекст кој ќе води кон ново посамоуверено самодоживување на луѓето и на заедницата, на нациите, ако сакате; тој е од под Беласица, од Византискиот крај со позитивен византизам во карактерот и личноста, една тотално друга димензија на македонството од штипсконовоселската корона од која со години страдаа и страдаат белите дробови и џигерот на Македонија.

Бранко Тричковски, Фејсбук, 03.03.20.