Македонија е слот машина

22.04.2020 19:16

Во долгогодишната игра сдсм и вмро се противници кои, всушност, еден без друг не можат, речиси па дека се збратимени, играта ги занесува и понесува, внимаваат на себе, лошите момчиња и добрите момчиња се добри и лоши во зависност од позициите на кои играат, а не од идејата за играта, некои добиваат повеќе во една фаза, други во друга, но, јас мислам дека капацитетите за таа контрола на ситуацијата се исцрпуваат.

Македонија е слот машина која на сите им ги има дадено сите награди. Ова сега ми изгледа како мавање по машината, како кршење, трескање по копчињата.

Гејм из овер.

Бранко Тричковски, Фејсбук, 21.04.20.