Сакаат ќерките да ни ги затворат во кујна!

15.07.2021 12:45

Оние кои се противат на реформите во образование всушност сакаат ќерките да ни ги затворат во кујна и редуцираат на машини за раѓање. Од овие треба да си ги браниме децата!

Ирена Цветковиќ, Фејсбук, 15.07.21.