Путиноботите од Софија ги измешале лончињата

23.02.2022 13:55

Многумина прават паралели меѓу тврдењето на Путин дека Украина е творба на Ленин и тврдењата на бугарските политички лидери како Радев или Захарова дека Македонија е творба на Тито. И првиот и вториве сонуваат да ги вратат тие земји под нивна доминација.

Сепак, има една битна разлика. До 1991 година Украина навистина отсекогаш била под доминација на Русија (царска или советска), додека Македонија никогаш не била под доминација на Бугарија, освен за време на краткиот и забеган излет на Софија во фашизмот.

Не знам Путин дали е во право, на овие нашиве путиноботи од Софија им се измешале лончињата.

Борис Камчев, 23.02.22.