Ниту е прифатливо, ниту е возможно да се спроведе од наша страна

04.07.2022 10:24

И покрај најдобрата волја што во себе можам да ја најдам за соседна Бугарија и за братскиот бугарски народ, и покрај најдлабокиот респект кон Европската Унија како планетарен цивилизациски и демократски процес, и покрај својата искрена желба и напор да ја исчитувам историјата на Македонија и на македонскиот народ колку што можам понепристрасно, пообјективно и самокритично, (низ призмата и од изворите на светската историска наука, па дури обидувајќи се да ја сфатам и согледам и да бидам отворен за истата наша историја и од бугарска гледна точка), со големо жалење морам да констатирам дека она што се бара од Македонија со т.н. Француски предлог за преговори со ЕУ, а особено она што е содржано во т.н. Протоколи за спроведување на Договорот за добрососедство со Бугарија од 2017 година, ниту е прифатливо, ниту е возможно да се спроведе од наша страна.

Жарко Јорданоски, Слободен печат, 04.07.22.