Луѓето сочинуваат само 0,01% од животот на Земјата - што е остатокот?

08.08.2022 16:33
Луѓето сочинуваат само 0,01% од животот на Земјата - што е остатокот?

Нашата планета е дом на неверојатна разновидност на организми. Како изгледа биолошката разновидност на Земјата?

Луѓето сочинуваат само 0,01% од биомасата

Постојат неколку начини на кои можеме да одговориме на прашањето колку живот има на Земјата. Можеме, на пример, да броиме колку видови има, да ја мериме големината на популацијата или бројот на поединечни организми. Но, овие метрики може да го отежнат споредувањето: малите организми може да имаат голема популација, но сепак да претставуваат многу мал процент од органската материја на Земјата.

За да оствари значајна споредба, Бар-Он (2018) го квантифицира животот користејќи ја метриката на биомаса. Биомасата овде се мери во тони јаглерод бидејќи тоа е клучен градежен блок на животот.

Кои се важните увиди?

- растенијата – главно дрвјата – доминираат во животот на Земјата: тие сочинуваат повеќе од 82% од биомасата;

- изненадувачки на второ место е животот што не можеме да го видиме: бактериите сочинуваат до 13%;

- иако нашите перцепции често се фокусирани на животинското царство, тоа претставува само 0,4%;

- луѓето сочинуваат само 0,01% од биомасата


Застапеноста на добитокот е десетпати поголема од дивите цицачи и птиците.

Луѓето сочинуваат многу мал дел од животот на Земјата - 0,01% од вкупниот живот и 2,5% од животинската биомаса.

Но, ние сме исто така одговорни и за животните што ги одгледуваме. Ако ги земеме само луѓето, тие може да изгледаат безначајни, но нашата потреба за одгледување добиток значи дека сме одиграле голема улога во менувањето на рамнотежата во животинскиот свет: добитокот сочинува 4% од животинската биомаса.

Добитокот сочинува поголем дел од биомасата на сите луѓе на Земјата; над 50% повеќе од луѓето.

Добитокот исто така е многу позастапен од сите диви животни: дивите цицачи и птиците заедно сочинуваат само 0,38%.

Извор: Оur World In Data

ОкоБоли главаВицФото