Центар на Скопје - студени станови, црни темници

04.10.2022 11:38

Центар на Скопје, студени станови, црни темници, смрдливи влезови и соблазни паркинзи, одвратни програми, вести, дебати, емисии и серии,.. бесрамни политичари, трговци - воени профитери, лаги и флоскули ни татнат и нѐ центрифугираат низ домовите дури и кога ќе ги исклучиме телевизорите и машините... Добредојде, иднино!

Оливера Ќорвезироска, Фејсбук, 03.10.22.