О2 Иницијатива објави Водичи на природата

03.02.2023 09:40
О2 Иницијативата реш02 иницијатива објави Водичи на природата

Еколошкото образование е неопходен процес со цел да се постигне еколошка писменост која ќе води до развој на еколошка свест кај новите генерации. Еколошкото образование меѓу другото претставува и запознавање со природата, биолошката разновидност и природните појави и феномени. Преку него јавноста, особено младите се запознаваат со природните вредности, учат како човекот влијае на нив и како може да се заштити природата - ретките видови и екосистеми.

Иако за дел од овие процеси, учениците може да се запознаат во училница и во училиштата, сепак најдобар начин младите да учат за природата е преку искуствено учење, односно учење со сите сетила, на терен во форма на теренска настава во природата.

Со цел да се помогне и подобри еколошкото образование и природонауката, О2 Иницијативата реши да го создаде и објави сетот Водичи на природата – триплет на мали водичи преку кои учениците од одделенска настава ќе се запознаат со животот во шумата, барите и езерата и низ градското зеленило.

Сетот на водичи, во издание на издавачката куќа Чудна Шума, под авторство на Кирил Арсовски Пржо, а издадено за целите на О2 Иницијатива – го води читателот низ мало патување на екосистемите во кое се запознава со живиот свет, животот на растенија и животните, но и начините на кои човекот им влијае и упатства за тоа како можеме да им помогнеме.

Овој сет на водичи, претставува некомерцијално издание кое во наредните недели ќе биде дистрибуирани низ основните училиште и училишни библиотеки низ државата.

ОкоБоли главаВицФото