Државата немала механизам

23.02.2023 12:16

Државата немала механизам да казни злоупотреба на пари за патни трошоци на пратеници; немала механизам да казни полагање правосуден испит пред диплома; немала механизам да казни користење државни ресурси лично од министрите, за доброто на нивната партија; немала механизам да казни незаконска распределба на милиони евра народни пари преку т.н. спортски ваучери…

Државата има механизам само како да го толчи граѓанинот претходно ограбен и понижен од немање механизми.

Катарина Синадиновска, Фејсбук, 23.02.23.