Секаде е убава традиција, а кај нас е непотизам

08.03.2023 11:11

Кога синовите и ќерките ќе ги наследат своите родители, секаде тоа е убава традиција, а кај нас е непотизам.

Елвин Вели, Претседател на Здружение на обвинители; Детектор, 04.03.23.