Отворен повик на PrivatePrint studio за учество на групна виртуелна изложба VR Studio 2023

19.05.2023 15:49
Отворен повик на PrivatePrint studio за учество на групна виртуелна изложба VR Studio 2023

PrivatePrint studio е асоцијација за интердисциплинарно истражување и пракса во современата уметност, основана во 2018 година. Целите на студиото се насочени кон научно и интердисциплинарно истражување и пракса во современата уметност и култура, со посебен фокус на уметничките книги како модел за современа уметничка пракса, гледана во поголем социокултурен контекст. Активностите на студиото вклучуваат организирање на изложби, публикации, презентации, мултимедијални настани и колаборативни проекти, кои резултираат од истражувањето и интердисциплинарната пракса на студиото.

VR Studio 2023 е еден од проектите на PrivatePrint studio, кој има за цел да создаде виртуелен простор за изложување на дигитални уметнички дела. 

Повикот за VR Studio 2023 е отворен за сите уметници и креативци, индивидуалци или колективи, кои работат или имаат интерес во нови уметнички медиуми и дигитална уметност. Повикот е ограничен за лица до 35 години кои живеат и работат во Северна Македонија. Крајниот рок за пријавување е до 15 јуни 2023 година.

Ако сте заинтересирани да се пријавите, треба да испратите:
- Кратка биографија (не повеќе од 200 зборови)
- Портфолио (не повеќе од 10 страници)
- Концепт или скеч за вашето дело (не повеќе од 500 зборови)
- Технички спецификации за вашето дело (не повеќе од 200 зборови)

Апликацијата треба да се состои од предлог концепт за виртуелно уметничко дело, кој ќе содржи краток опис на идејата и мотивацијата за реализација, како и визуелен прилог (скица) на предложената идејата.

Испратете ги вашите пријави на e-mail: privateprintstudio@gmail.com со назнака \"Пријава за VR Studio 2023\". 

Слични содржини

Активизам / Култура / Уметност
Култура / Уметност / Карикатури
Култура / Уметност / Историја

ОкоБоли главаВицФото