Вести од Европскиот блок

29.05.2023 07:36

Холандија замрзна проект со Судскиот совет, за нив тоа е „нелигитимно тело“.

Амбасадорот вели гледа корупција, клиентелизам, трговија со влијание, притисок врз невладиниот сектор…

Или, со други зборови, „само уште една тешка одлука и готово - ние сме Европа“.

Море, Европа и пол… Накај две.

Катарина Синадиновска, Фејсбук, 28.05.23.