Не, мантиите не се со кројка на мантили. Тоа се фустани.

03.07.2023 09:14

Установата што никогаш немала жена за шеф, Архиепископка, се дрзнува да зборува против родова еднаквост?!

Во истата установа мажите шетаат во фустани! Не, мантиите не се со кројка на мантили. Тоа се фустани.

Лицемерславие? Перверзославие?

Да сме го продолжеле минатото од нашите предци, вели шефот, чие име не му е роденото, не му е она од личната карта, туку е буквално со сменет ИДЕНТИТЕТ!

Важи, се согласувам да биде како во минатото, предците ни се од Југославија, кога црквата беше најназадното, најсрамотното место да бидеш виден.

Си го бараше!

Емилија Целакоска, Фејсбук, 26.06.23.