Маскенбал

22.01.2024 10:57

Стоиме пред фактички доказ дека нашата самонаречена „Левица“ е маскирана „Десница“, а „десницата“ ВМРО-ДПМНЕ, пак, е фарисејски, антихуманистички популизам маскиран под назив – десница. Маскенбал! Едвај чекам коалиција меѓу нив, можеби коалицијата меѓу преправантуси доведува до софт-анихилација по природни закони.

Емилија Целакоска, Racin.mk, 19.01.24.