На МПЦ им пречи тоа што постоиме, што сме живи, што дишеме, што градиме заедница

28.06.2023 10:21

Па, ако ниту жените, ниту децата се загрозени, тогаш логично е да се прашаме зошто МПЦ протестира. Одговор, за жал, нема, но можам да го претпоставам. На МПЦ им пречи тоа што постоиме. Пречи тоа што сме живи, тоа што дишеме, тоа што градиме заедница, градиме семејства и градиме пријателства што се потпираат на љубов, поддршка и на прифаќање.

Затоа што одбираме да веруваме, но не и да коленичиме пред институциите, па макар и верски. Затоа што одбираме да го менуваме светот, а не да го одржуваме оној во кој тие имаат моќ, простор и привилегии.

Ирена Цветковиќ, Призма, 27.06.23.