Упрости го изразот

27.03.2024 20:12
Виц икона

Учениците решаваат задача по математика.

„Професоре, што се бара во задачава?“

„Упрости го изразот.“

„Професоре, кој кур треба со задачава?“