Да беше светот армиран бетон, па ќе попуштеше пред „Јовано Јованке“

10.04.2024 10:15

„Јовано Јованке“ ја свирам 50 години, во цел свет. Па да беше светот армиран бетон, ќе попуштеше.

Влатко Стефановски, „У свом филму“, емисија на ХРТ, 09.04.24.