Предлогот на Макрон не е „Европа во повеќе брзини”

31.08.2023 11:37

Предлогот на Макрон не е „Европа во повеќе брзини” од ерата на Меркел. Станува збор за секторскиот приод и новата методологија: во еден сектор може да си потполно интегриран, во други делумно дур трае пристапувањето. Ова е основата на методологијата од 2020. Ништо ново.
Како подетално би се разработила, останува да се види, но не значи – „чекајте да се реформираме за да влезете“, како што се шири параноја овде. Напротив, и оние што допрва станаа кандидати, во некои сектори би влегле целосно, иако нема да бидат полноправни членки до 2030, како Украина, Молдавија или Босна.

Толку знаеме, другото е методологија што допрва треба да се разработи. Читајте на англиски, германски, француски – овде е мочуриште од дезинформации.

Катерина Колозова, Фејсбук, 29.08.23.