Ф СКАЛА

06.12.2023 15:22
Ф СКАЛА

 

Во 1947 година авторите на студијата Авторитарна личност (предводени од Адорно) се обиделе да „осмислат инструмент со кој ќе го измерат нивото на склоност кон фашизам кај одредена личност“.

Интерактивната Ф скала претставува конечна верзија на тој инструмент во форма на 30 прашања, и служи за пресметка на вашиот „Ф резултат“, како и за подрезултатот кој укажува на еден од деветте различни типови личност.

Дополнителните информации, како што се бодовната шема и објаснувањата на различните типови личност, дадени се на крајот на прашалникот.

Сега можете да почнете да го пополнувате тестот!

 

1.

Послушноста и почитувањето на авторитетот се најважните доблести што децата треба да ги научат.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

2.

Од човек кој има лоши манири, навики и воспитување тешко може да се очекува да се согласува со пристојни луѓе.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

3.

Кога луѓето би зборувале помалку и би работеле повеќе, на сите би им било подобро.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

4.

Бизнисменот и фабрикантот се многу поважни за општеството од уметникот и професорот.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

5.

Науката е неопходна, но има многу важни работи кои човечкиот ум никогаш не може да ги разбере.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

6.

Секој човек треба целосно да верува во натприродната сила чии одлуки ќе ги почитува без прашување.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

7.

Младите понекогаш добиваат бунтовни идеи, но како што тие растат, треба да ги надминат и да се смират.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

8.

Она што најмногу ѝ треба на земјава, повеќе од закони и политички програми, се неколку храбри, неуморни, посветени лидери во кои народот ќе може да верува.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

9.

Ниту еден разумен, нормален, пристоен човек не би можел да помисли да повреди близок пријател или роднина.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

10.

Никој никогаш не научил ништо навистина важно освен преку страдање.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

11.

Она што најмногу им треба на младите се строгата дисциплина, суровата одлучност и волјата да работат и да се борат за семејството и државата.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

12.

Повредата на честа секогаш треба да се казни.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

13.

Сексуалните злосторства, како што се силувањето и нападите врз деца, заслужуваат повеќе од обична затворска казна; таквите криминалци треба да бидат јавно камшикувани, или да им се направи нешто уште полошо.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

14.

Нема ништо полошо од човек кој не чувствува голема љубов, благодарност и почит кон своите родители.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

15.
Повеќето од нашите општествени проблеми би биле решени кога некако би можеле да се ослободиме од неморалните, расипаните и малоумните луѓе.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

16.

Хомосексуалците едвај се подобри од криминалците и треба да бидат строго казнети.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

17.

Кога некој има проблем или грижи, најдобро е да не размислува за тоа, туку да се занимава со повесели работи.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

18.

Во денешно време сè повеќе луѓе се љубопитни за работи кои треба да останат лични и приватни.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

19.

Некои луѓе се родени со нагон да скокаат од големи височини.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

20.

Луѓето можат да се поделат на две различни класи: слаби и силни.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

21.

Еден ден веројатно ќе се покаже дека астрологијата може да објасни многу работи.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

22.

Војните и општествените немири еден ден ќе бидат завршени со земјотреси или поплави кои ќе го уништат целиот свет.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

23.
Ниту една слабост или тешкотија не може да нè попречи ако имаме доволно силна волја.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

24.

Најдобро е да се применат некои од предвоените германски практики за да го одржиме редот и да го спречиме хаосот. (Ќе морате да се преправате дека е 1946 година, додека одговарате на прашањево.)

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

25.

Повеќето луѓе не сфаќаат колку нашите животи се контролирани од планови договорени на тајни места.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

26.

Човечката природа е таква каква што е, и секогаш ќе има војни и конфликти.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

27.

Блискоста создава презир.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

28.

Денес, кога толку различни сорти луѓе се движат во групи и се мешаат, личноста мора особено внимателно да се заштити од зараза или болест.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

29.

Дивјачкиот сексуален живот на старите Грци и Римјани не е ништо во споредба со некои навики во оваа земја, и тоа на места каде што најмалку би се очекувало.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

30.

Вистинскиот американски начин на живот исчезнува толку брзо што можеби е неопходна некоја сила за тој да се зачува.

‒ апсолутно не се согласувам

‒ главно не се согласувам

‒ донекаде не се согласувам

‒ донекаде се согласувам

‒ главно се согласувам

‒ апсолутно се согласувам

 

Резултати

 

Одговорите се бодуваат (како и во оригиналниот тест) со скала од 1 до 6, од 1 поен за „апсолутно не се согласувам“ до 6 поени за „апсолутно се согласувам“.

 

ако е вашиот резултат...

помал од 2 ‒ вие сте цмиздрав јадник

од 2 до 3 ‒ вие сте либерален тапоглавец

од 3 до 4.5 ‒ во нормални сте граници; просечен резултат кај Американците (просечниот резултат кај групите тестирани во оригиналната студија во 1950 година изнесувал 3.84, со тоа што мажите имале малку повисок резултат од просекот, а жените понизок)

од 4.5 до 5.5 ‒ треба да вежбате за да почнете да ја користите левата рака

5.5 или поголем ‒ се мачите да ја симнете прашината од вашите црни кошули?

 

Различни типови личности

 Следнава табела покажува карактеристики на различни типови личности кои Ф скалата се обидела да ги измери, како и варијаблите со кои тие параметри се мерени. Обрнете внимание на тоа дека со едно прашање можат да се мерат повеќе варијабли.

 

Карактеристики на различни типови личности

конвенционалност: ригидно прифаќање на конвенционалните вредности на средната класа.

Прашањата со кои се мери варијаблата: 1, 2, 3, 4

 

авторитарна потчинетост: потчинет, некритички став спрема идеализираните морални авторитети внатре во групата.

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

авторитарна агресивност: тенденција да се пронаоѓаат, отфрлаат или казнуваат луѓе кои ги повредиле конвенционалните вредности.

2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

антиинтрацепција: противење спрема оние кои имаат изразита субјективност, имагинација и милосрдие.

3, 4, 17, 18

 

празноверие и стереотипија: вера во мистична предодреденост на индивидуалната судбина; склоност кон размислување во ригидни категории.

5, 6, 19, 20, 21, 22

 

моќ и „цврстина“: преокупација со димензиите доминација‒потчинетост, јак‒слаб, водач‒следбеник; поистоветување со моќни личности; пренагласување на конвенционалните атрибути на егото; претераното истакнување на силата и цврстината.

8, 11, 12, 20, 23, 24, 25, 30

 

деструктивност и цинизам: воопштено непријателство, омаловажување на човечното.

26, 27

 

проективност: склоност да се верува дека диви и опасни работи се случуваат во светот; проектирање на несвесните емотивни импулси кон надворешноста.

18, 22, 25, 28, 29

 

секс: претерана окупираност со актуелните сексуални активности.

13, 16, 29


Приредил и превел: Н. Г.

Стрип кадри: Fletcher Hanks (1889 – 1976)

Слични содржини

ОкоБоли главаВицФото