Најчистата и најнечистата република

19.01.2024 13:21

Фактот дека Словенија е денес најчистата држава во светот објаснува колку неизбежен бил распадот на СФРЈ.

Најчиста и најнечиста република во иста држава - не бива!

Бесим Небиу, Фејсбук, 18.01.24.