Конкурс за награди „Константин Философ“ за 2023 година

28.04.2023 17:09
Конкурс за награди „Константин Философ“ за 2023 година

Филозофското друштво на Македонија (ФДМ) е најстарото и најактивното здружение на филозофи во земјата. Основано е во 1956 година, а од 2003 година работи во својот сегашен облик и структура. ФДМ има за цел да ја промовира филозофијата и нејзиното изучување, како и да развива критичка мисла и дијалог меѓу различни филозофски традиции и перспективи.

Доделување на наградите „Константин Философ“, кои се востановени со цел да се одаде признание за постигнувања и значаен придонес за развојот на филозофијата во Македонија. Наградите се доделуваат во три категории:

- Наградата за животно дело се доделува за вкупниот опус на филозоф во филозофското творештво, филозофското образование, како и за афирмацијата на филозофијата во земјата и во странство.

- Наградата за филозофска книга на годината се доделува за оригинален и значаен труд од областа на филозофијата. Наградата се доделува за книга, објавена во текот на календарската 2023 година.

- Наградата за млад филозофски истражувач се доделува за истакнат творечки придонес на филозоф до триесет и пет годишна возраст.

На Конкурсот се доделуваат три награди, по една во секоја категорија. ФДМ на добитниците на наградите ќе им додели соодветни Дипломи.

Ако сте заинтересирани да учествувате во Конкурсот или да предложите кандидат за некоја од наградите, можете да ги следите условите и роковите за пријавување на веб-страницата на ФДМ. Таму можете да најдете и повеќе информации за активностите и проектите на ФДМ, како и за нивното списание „Филозофска трибина“.

Повеќе информации за конкурсот:овде.