(Видео) Жена одбива да стане од креветот во поплавена куќа!

15.08.2016 11:15
Жена одбива да стане од креветот во поплавена куќа!

Катастрофата од 6 и 7 август создаде неверојатни човечки ситуации, главно мошне трагични и до прскање набиени со чувства. Видеово сведочи за таа психолошка изместеност на дел од кутрите погодени луѓе, но има и нотка на комичност. Меѓу другото и затоа е интересен документ за големата несреќа што се случи во скопската поројна поплава во август 2016.

Видеово е право мало ремек дело и од филмски аспект: камера, светло, амбиент, актери, драматургија... Вистинско мало чудо! „Живот пише романе“ :)