Пригоден споменик за загадувањето

05.02.17 14:10
Пригоден споменик за загадувањето

Вчера бевте лидери на планетата :( На ова, ние од службите, можеме да додадеме дека само пригоден споменик ви треба: