Македонците ја користат дрогата на вмро

09.01.2023 11:59

Владата со која, според идиотите, сум во блиски, да не речам, интимни односи, е последниот остаток од нормалноста на Македонија, таа влада е последната шанса на и за Македонија, нацијата е потоната во потрага по искуството на радикалната дезориентација, како жителите и гостите на Тангер по Втората светска војна, за кои пишува Сонтаг, со тоа што Мароканците за тоа одлепување користеле алкохол, дрога, момчиња, а Македонците ја користат дрогата на вмро и секој ден се предозираат со најевтината, а прилично ефикасна дрога која се прима и се емитира преку секојдневното кокодакање против владата. Раширеноста на таквите расположби покажуваат дека дрогата е прилично добра. Како последица на интензивното перење на мозоците во веш машината на медиумите и се разбира на вмро, нацијата е претворена во наркоманска комуна во која секој за секого има разбирање, но во основа луѓето се рамнодушни, сѐ додека е тука владата да ги опива со своите „антинародни политики, политики против идентитетот и против стандардот“.

Бранко Тричковски, Front line, 08.01.23.