Предавање на Немања Радоњиќ - Африка во срцето и зад петиците: сликите за Африка во социјалистичка Југославија

20.09.2015 22:59
Предавање на Немања Радоњиќ - Африка во срцето и зад петиците: сликите за Африка во социјалистичка Југославија

На 21 септември (понеделник) во ГЕМ клубот во 19 часот ќе се одржи предавање на Немања Радоњиќ, со наслов „Африка во срцето и зад петиците: сликите за Африка во социјалистичка Југославија“. Настанот го организира Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК). Предавањето ќе биде одржано на српски јазик, по што ќе следува дискусија на македонски и српски јазик.

АБСТРАКТ: Во време кога, од една страна, во Македонија дебатите за социјалистичка Југославија се често политизирани и ревизионистички, и кога од друга страна, во регионот и во Европа имаме огромен бран бегалци од други контитенти чија појава ги извади на површина ксенофобијата и расизмот кај голем дел од населението како во Македонија така и остатокот на Европа, сметаме дека една интелектуална дискусија ќе придонесе кон деконструирање на одредени културни и политички митови и кон стекнување на покомплексна претстава за односите меѓу културите. Предавањето нема за цел да го актуелизира или контекстуализира денешниот однос на (дел од) Европа кон Африка, туку во овие сложени времиња да нè потсети на едно поинакво и не толку дамнешно интеркултурно искуство во овој дел на југоисточна Европа.

Од предавачот: „Досега најголема соработка и интерес за Африка во овие простори постоеле во време на СФРЈ. Од таа соработка и од тој интерес во Југославија произлегле бројни претстави, т.е. слики за Африка. Ова предавање ќе ги претстави главните претстави за Африка во југословенската политика, наука, патеписи и во популарната култура.“

БИОГРАФИЈА: Немања Радоњиќ е истражувач и докторант на Катедрата за современа историја при Универзитетот во Белград. Неговите истражувања се во доменот на социо-културната историја на југоисточна Европа во 20 век. За истражувањето „Претставите за Балканот во National Geographic (1888-2013)“ ја има добиено наградата „Андреј Митровиќ“ за најдобар магистерски труд. Во изминатите 2 години е соработник во истражувачкиот проект „Променливите претстави за социјалистичка Југославија“ при Универзитетот Хумболт во Берлин. Во моментот се занимава со претставите за Африка во СФРЈ, тема од која произлегува и ова предавање.

Слични содржини

ОкоБоли главаВицФото